www.bip.gov.pl
 

strona głowna | pomoc | CMP Mysłowice
rejestr zmian | mapa serwisu | redakcja

 ilość odwiedzin: 67469
     

MENU PODMIOTOWE
  Dyrekcja
  Sekretariat
  Struktura organizacyjna
  Struktura własności
 
MENU PRZEDMIOTOWE .
  Regulamin Organizacyjny
  Majątek
  Przedmiot działalności
  Podstawa prawna działania
  Przetargi, zamówienia publiczne
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
  Rejestry, ewidencja i archiwa. Udostępnianie danych
  Informacje o przeprowadzonych kontrolach
  Informacje nieudostępnione
Majątek

Majątek

Majątek Muzeum jest własnością Skarbu Państwa, może on być wykorzystywany jedynie dla celów wynikających z zakresu działania Muzeum określonego statutem.
Działalność Muzeum jest finansowana ze środków budżetowych ustalanych przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.
Muzeum jest jednostką budżetową, a dyrektor Muzeum jest dysponentem trzeciego stopnia środków budżetowych. Zasady gospodarowania środkami finansowymi regulują odrębne przepisy.

Całkowita wartość majątku CMP na dzień 31 grudnia 2009 r. wynosi 12 540 403,90 zł w tym:

  • Środki trwałe – 10 014 291,88 zł
  • Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu – 1 114 703,75 zł
  •  Zbiory biblioteczne – 27 952,66 zł 
  •  Wartości niematerialne i prawne – 68 797,59 zł
  • Dobra kultury – 741 106,28 zł 
  • Inwestycje (środki trwałe w budowie) – 573 551,74 zł

DRUKUJ Liczba wyświetleń bieżącej strony: 9187
Data utworzenia dokumentu: 2007-06-27
Data udostępnienia dokumentu:
Dokumet udostępniony przez: Adam Szendzielorz
Dokument modyfikowany przez: Paweł Gąsiorczyk

 logowanie

wszystkie prawa zastrzeżone CMP Mysłowice | projekt i wykonanie: Impuls-Art Studio