www.bip.gov.pl
 

strona głowna | pomoc | CMP Mysłowice
rejestr zmian | mapa serwisu | redakcja

 ilość odwiedzin: 67468
     

MENU PODMIOTOWE
  Dyrekcja
  Sekretariat
  Struktura organizacyjna
  Struktura własności
 
MENU PRZEDMIOTOWE .
  Regulamin Organizacyjny
  Majątek
  Przedmiot działalności
  Podstawa prawna działania
  Przetargi, zamówienia publiczne
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
  Rejestry, ewidencja i archiwa. Udostępnianie danych
  Informacje o przeprowadzonych kontrolach
  Informacje nieudostępnione
Przedmiot działalności

Przedmiot działalności

Celem Muzeum jest:

 1. trwała ochrona dóbr kultury w zakresie obrazującym historyczny rozwój ochrony przeciwpożarowej,
 2. informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów,
 3. upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej dotyczących ochrony przeciwpożarowej,
 4. kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetyki,
 5. umożliwianie kontaktu ze zbiorami.


Muzeum realizuje w/w cele określone przez:

 1. gromadzenie archiwaliów, eksponatów technicznych i innych dóbr kultury w statutowo określonym zakresie,
 2. rejestrowanie, inwentaryzowanie, katalogowanie i opracowanie naukowe zgromadzonych muzealiów,
 3. przechowywanie zgromadzonych muzealiów, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych,
 4. organizowanie i prowadzenie badań naukowych w zakresie reprezentowanych w nim dziedzin,
 5. prowadzenie działalności wydawniczej, publikacje wyników badań własnych i obcych,
 6. organizowanie i urządzanie wystaw stałych i czasowych,
 7. gromadzenie i eksponowanie dokumentów przedstawiających stan współczesny i perspektywy rozwoju ochrony przeciwpożarowej,
 8. organizowanie sympozjów historycznych, seminariów oraz szkoleń pracowników i działaczy społecznych z placówek muzealnych pożarnictwa w kraju,
 9. prowadzenie poradnictwa organizacyjnego i metodycznego dla jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz osób fizycznych, zainteresowanych dziejami ochrony przeciwpożarowej, albo zamierzających podjąć działalność w zakresie muzealnictwa,
 10. koordynację działalności funkcjonujących w kraju placówek muzealnych ochrony przeciwpożarowej w zakresie:
  a) gromadzenia i opracowania dokumentacji zbiorów,
  b) konserwacji zbiorów,
  c) eksponowania zbiorów,
  d) wydawnictw,
 11. prowadzenie komputerowego „banku danych” dotyczącego zbiorów z zakresu swojego działania,
 12. prowadzenie praktyk dla słuchaczy szkół Państwowej Straży Pożarnej i pracowników placówek muzealnych,
 13. współpraca i współdziałanie z instytucjami, ośrodkami i muzeami pożarniczymi z zagranicy,
 14. współdziałanie z Zarządem Głównym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, terenowymi ogniwami Związku i ochotniczymi strażami pożarnymi w zakresie muzealnictwa i dokumentowania historii ochrony przeciwpożarowej oraz z innymi instytucjami i organizacjami o podobnych celach.

DRUKUJ Liczba wyświetleń bieżącej strony: 7891
Data utworzenia dokumentu: 2007-06-27
Data udostępnienia dokumentu: 2007-06-27
Dokumet udostępniony przez: Adam Szendzielorz
Dokument modyfikowany przez: Adam Szendzielorz

 logowanie

wszystkie prawa zastrzeżone CMP Mysłowice | projekt i wykonanie: Impuls-Art Studio