www.bip.gov.pl
 

strona głowna | pomoc | CMP Mysłowice
rejestr zmian | mapa serwisu | redakcja

 ilość odwiedzin: 67473
     

MENU PODMIOTOWE
  Dyrekcja
  Sekretariat
  Struktura organizacyjna
  Struktura własności
 
MENU PRZEDMIOTOWE .
  Regulamin Organizacyjny
  Majątek
  Przedmiot działalności
  Podstawa prawna działania
  Przetargi, zamówienia publiczne
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
  Rejestry, ewidencja i archiwa. Udostępnianie danych
  Informacje o przeprowadzonych kontrolach
  Informacje nieudostępnione
Informacje nieudostępnione

Informacje nieudostępnione

Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) i § 12 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r.w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 619) informuje się, że udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej następuje poprzez:

* wywieszanie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie CMP w Mysłowicach,

* udostępnianie dokumentów na pisemny wniosek, złożony w Sekretariacie Muzeum (zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy informacja, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.) - wzór wniosku.


Wypełniony wniosek można przesłać:
- drogą elektroniczną na adres e-mail:sekretariat@cmp-muzeum.pl
- listownie na adres:
Centralne Muzeum Pożarnictwa
41-400 Mysłowice
ul. Stadionowa 7a
Nie jest wymagany wniosek w przypadku dokumentów, których udostępnienie może nastąpić niezwłocznie

DRUKUJ Liczba wyświetleń bieżącej strony: 9720
Data utworzenia dokumentu: 2007-07-05
Data udostępnienia dokumentu: 2007-07-05
Dokumet udostępniony przez: Adam Szendzielorz
Dokument modyfikowany przez: Adam Szendzielorz

 logowanie

wszystkie prawa zastrzeżone CMP Mysłowice | projekt i wykonanie: Impuls-Art Studio