www.bip.gov.pl
 

strona głowna | pomoc | CMP Mysłowice
rejestr zmian | mapa serwisu | redakcja

 ilość odwiedzin: 67471
     

MENU PODMIOTOWE
  Dyrekcja
  Sekretariat
  Struktura organizacyjna
  Struktura własności
 
MENU PRZEDMIOTOWE .
  Regulamin Organizacyjny
  Majątek
  Przedmiot działalności
  Podstawa prawna działania
  Przetargi, zamówienia publiczne
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
  Rejestry, ewidencja i archiwa. Udostępnianie danych
  Informacje o przeprowadzonych kontrolach
  Informacje nieudostępnione
Rejestry, ewidencja i archiwa. Udostępnianie danych

Rejestry, ewidencja i archiwa. Udostępnianie danych.

Rejestry prowadzone przez CMP w Mysłowicach:
­

  • rejestr skarg i wniosków,
  • rejestr wewnętrznych aktów prawnych Dyrektora Centralnego Muzeum Pożarnictwa,
  • rejestr kancelaryjny.Ewidencje prowadzone przez CMP w Mysłowicach:

  • ewidencja księgozbioru (program Libra 2000),
  • ewidencja eksponatów (program Musnet)W Archiwum Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach prowadzi się następujące pomoce ewidencyjne:

  • spisy zdawczo-odbiorcze,
  • rejestr spisów zdawczo-odbiorczych,
  • ­baza danych (Archiwum 2000).

Akta przechowywane w archiwum CMP w Mysłowicach są udostępniane w trybie zgodnym z Zarządzeniem nr 28 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 22 września 2000 r. w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt oraz zasad postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w resorcie spraw wewnętrznych i administracji (rozdział VII załącznika do w/w zarządzenia) Dz. Urz. MSWiA z dnia 13 października 2000 r. Udostępnianie akt może nastąpić do celów służbowych, naukowo-badawczych, publicystycznych i innych. W przypadku udostępnienia akt poza resort spraw wewnętrznych i administracji wymagane jest pisemne zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji lub osób przez niego upoważnionych. Szczegółowe informacje dot. sposobu dostępu zainteresowanych osób do powyższych materiałów udziela pracownik archiwum.

DRUKUJ Liczba wyświetleń bieżącej strony: 8473
Data utworzenia dokumentu: 2007-07-05
Data udostępnienia dokumentu: 2007-07-05
Dokumet udostępniony przez: Adam Szendzielorz
Dokument modyfikowany przez: Adam Szendzielorz

 logowanie

wszystkie prawa zastrzeżone CMP Mysłowice | projekt i wykonanie: Impuls-Art Studio